Pomoc systemu ogłaszania seminariów Wydziału FAiIS UJ
Poniższa pomoc zawiera krótki przewodnik ułatwiający korzystanie z systemu
(w razie dodatkowych pytań konieczny jest kontakt z administratorami)
Spis treści:
 • Ogólne informacje oraz przeznaczenie systemu
 • Logowanie do systemu
 • Zakładanie nowego konta w systemie
 • Zapomniałem hasła
 • Profil użytkownika przechowywany w systemie
 • Obsługa ogłoszeń o seminariach
 • Bieżące seminaria
 • Tworzenie nowego ogłoszenia o seminarium
 • Modyfikowanie ogłoszeń
 • "Moje seminaria"
 • Powiadamianie e-mailem o nowych ogłoszeniach
 • Drukowanie papierowej wersji ogłoszenia
 • Wyszukiwanie ogłoszeń, cykli oraz miejsc w bazie danych
 • Zgłaszanie problemów związanych z systemem

 • Ogólne informacje oraz przeznaczenie systemu do góry   
  "System ogłaszania seminariów Wydziału FAiIS UJ" powstał w celu ułatwienia i zautomatyzowania zarządzania ogłoszeniami o seminariach odbywających sie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. System pozwala tworzyć nowe ogłoszenia a także w pełni zarządzać (modyfikować/usuwać) istniejącymi ogłoszeniami. Podstawowymi użytkownikami systemu są pracownicy oraz studenci FAiIS UJ, lecz serwis jest ogólnodostępną stroną www, którą odwiedzić może każdy internauta. Aby skorzystać z rozszerzonych funkcji systemu należy posiadać aktywne konto użytkownika.
  Do poprawnej pracy systemu wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługą javascript oraz mechanizmu cookies (ciasteczka). Do "unieruchomienia" menu systemu został użyty mechanizm stylów co spowodowało obciążenie przeglądarek internetowych. Posiadacze starszych komputerów mogą zauważyć spowolnienie pracy systemu.
  Logowanie do systemu do góry   
  Aby zalogować się do systemu należy posiadać aktywne konto użytkownika. Stronę logowania uruchamiamy korzystając z "Menu->Logowanie". Jeżeli po wypełnieniu oraz zatwierdzeniu danych otrzymujemy komunikat o podaniu błędnych danych, a jesteśmy pewni, że podane informacje są poprawne, należy skontaktować się z administratorem systemu w celu wyjaśnienia sytuacji (administrator mógł zablokować konto). Po poprawnym zalogowaniu menu powinno zostać rozszerzone o funkcje przeznaczone dla zalogowanych użytkowników.
  Po zakończeniu pracy należy się wylogować używając jednego z dwóch przeznaczonych do tego linków opisanych: "wyloguj [imię i nazwisko użytkownika]".
  Uwaga: Aby korzystać z mechanizmu logowania do systemu, przeglądarka musi mieć włączoną obsługę mechanizmu ciasteczek (cookies).
  Zakładanie nowego konta do góry   
  Aby założyć konto w systemie należy wypełnić formularz zgłoszenia nowego użytkownika, który znajduje się na stronie: "Menu->Logowanie->chcę posiadać konto w systemie". Wszystkie pola formularza są polami obowiązkowymi i muszą zostać wypełnione. Jeżeli wśród podanych informacji znajduje się wartość błędna, użytkownik zostanie poinformowany o konieczności poprawy. Rezultatem poprawnego uzupełnienia danych jest utworzenie nowego, nieaktywnego konta w systemie, które oczekiwać będzie na zatwierdzenie administratora. Użytkownik zakładający nowe konto zostaje powiadomiony, pod adres e-mail podany podczas tworzenia nowego konta, o stworzeniu nowego konta. Po aktywacji konta przez administratora, użytkownik zostaje powiadomiony o tym e-mailem a konto staje aktywne i gotowe do użytkowania.
  Zapomniałem hasła do góry   
  W sytuacji kiedy użytkownik posiada konto w systemie, lecz zapomniał hasła, istnieje możliwość otrzymania hasła poprzez e-mail. Aby "przypomnieć" swoje hasło korzystamy z "Menu->Logowanie->zapomniałem hasła". Na uruchomionej stronie należy podać naszą nazwę użytkownika (login) i zaakceptować. Jeżeli podany login istnieje w systemie, hasło zostanie wysłane pod adres e-mail obecny w profilu użytkownika o podanym loginie.
  Profil użytkownika przechowywany w systemie do góry   
  Każdy użytkownik zdefiniowany w systemie posiada szereg parametrów takich jak: unikalny login, imię i nazwisko, adres e-mail, typ użytkownika. Wszystkie dane zapisane są w bazie danych a część z nich może być modyfikowana przez samych użytkowników. Aby zmienić dane swojego użytkownika należy się zalogować i skorzystać z "Menu->Moje konto". Modyfikowane mogą być wszystkie pola oprócz nazwy oraz typu użytkownika. Pola "nowe hasło" oraz "powtórz nowe hasło" wypełniamy wyłącznie gdy chcemy zmienić hasło. Warto zwrócić uwagę na ustawienie parametru: powiadamianie e-mailem o każdym nowym ogłoszeniu.
  Bieżące seminaria do góry   
  Strona "Menu->Bieżące seminaria" zawiera listę zaplanowanych seminariów. Wybierając odpowiednią opcję z listy rozwiajanej, wyświetlona zostanie lista przyszłych seminariów, lub lista wszystkich seminariów (przyszłych i przeszłych) z bieżącego miesiąca. Strona zawiera także komunikaty od administratora przeznaczone dla użytkowników systemu. Każde ogłoszenie posiada swoje unikalne id, wyświetlone jako element ogłoszenia. W przypadku problemów z ogłoszeniami należy napisać e-mail do administratora wraz z opisem problemu oraz id ogłoszenia z którym problem występuje. Wszyscy użytkownicy mogą wydrukować papierową wersję ogłoszenia.
  Zalogowani użytkownicy znajdą na liście "swoje" aktywne/zaplanowane ogłoszenia oraz przycisk "Modyfikuj" dający możliwość modyfikacji danych seminarium. Niezatwierdzone ogłoszenia nie są wyświetlane na liście.
  Tworzenie nowego ogłoszenia o seminarium do góry   
  Każdy użytkownik systemu (zalogowany lub nie) ma możliwość tworzenia ogłoszeń o seminariach. Do tworzenia ogłoszeń służy strona "Menu->Nowe ogłoszenie", na której znajduje się formularz z szeregiem pól w których należy podać odpowiednie informacje na temat tworzonego zdarzenia.
  System umożliwia tworzenie ogłoszeń prostych (jeden referat, jeden referent) a także złożonych (wielu referentów wygłaszających ten sam referat, wiele referatów).
  W trakcie tworzenia ogłoszenia wyśiwetlany jest podgląd tworzonego ogłoszenia, który ilustruje, jak ogłoszenie będzie wyglądać dla innych użytkowników po zapisaniu w bazie danych. Podgląd służy także do komunikowania użytkownikowi błędów we wprowadzonych danych.
  Pewne elementy formularza są obowiązkowe a pewne opcjonalane, aby ogłoszenie mogło zostać zapisane w bazie danych należy wypełnić co najmniej pola obowiązkowe (na stronie opisane czerwonym kolorem).

  Tworzenie ogłoszenia powinnno mieć następujący przebieg:
  1. Uzupełnianie pól formularza oraz sprawdzanie danych przy użyciu przycisków "Sprawdź wszystkie dane"
  2. Po poprawnym uzupełnieniu informacji, wyświetlone zostaną informacje dla użytkownika związane z aktualnie tworzonym ogłoszeniem (informujące np. o tym, że ogłoszenie będzie oczekiwać na zatwierdzenie przez administratora, miejsce jest zajęte w wybranym terminie itp), a także przycisk "Stwórz ogłoszenie" służący do zapisania ogłoszenia w bazie danych.
  3. Użycie przycisku "Stwórz ogłoszenie" powoduje stworzenie ogłoszenia, czyli zapisanie informacji w bazie danych.
  4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z zapisania ogłoszenia w bazie korzystając z przycisku: "Rezygnuję z tworzenia ogłoszenia".

  W zależności od wprowadzonych danych oraz typu użytkownika, ogłoszenie będzie znajdować się w jednym z dwóch stanów:
  • zaplanowane: ogłoszenie takie jest od razu widoczne dla wszytkich użytkowników systemu a tworzący to ogłoszenie zalogowany użytkownik staje się właścicielem ogłoszenia.
   Aby ogłoszenie zostało stworzone jako "zaplanowane" muszą być spełnione następujące warunki:
   • ogłoszenie jest stworzone przez zalogowanego użytkownika
   • miejsce oraz cykl zostały wybrane z listy zdefiniowanych miejsc/cykli
   • wybrany cykl i miejsce i są aktywne (nie oczekują na zatwierdzenie administratora)
  • niezatwierdzone: Ogłoszenie takie oczekuje na zatwierdzenie administratora i dopiero po tym zdarzeniu staje się widoczne dla pozostałych użytkowników systemu, właścicielem takiego ogłoszenia są administratorzy. Aby ogłoszenie zostało stworzone jako "niezatwierdzone" muszą być spełnione następujące warunki:
   • ogłoszenia jest stworzone przez niezalogowanego użytkownika: wszystkie ogłoszenia tworzone przez niezalogowanych użytkowników są w stanie "niezatwierdzone".
   • ogłoszenie jest stworzone przez zalogowanego użytkownika, lecz użytkownik stworzył nowe miejsce lub cykl, lub wybrał miejsce/cykl oczekujące na zatwierdzenie administratora.

  Poniżej znajduje się opis pól formularza:
  • Termin seminarium składający się z:
   • daty: którą wybieramy przy pomocy wygodnego kalendarzyka. Przyciski opisane ">>" i "<<" służą do zmiany aktualnie wybranego roku i miesiąca. Przyciski "poprzedni tydzień" i "następny tydzień" służą do zmiany aktualnie wybranego tygodnia na poprzedni bądź następny. Wybrana przez użytkownika data rozszerzona o dzień tygodnia wypisywana poniżej w polu: "Wybrałeś datę".
    Uwaga: System sprawdza poprawność podanej daty i jako poprawną traktuje datę od bieżącego dnia w przyszłość, data z przeszłości uznawana jest za niepoprawną.
   • godziny rozpoczęcia seminarium: z dwóch list rozwijanych należy wybrać godzinę oraz minuty rozpoczęcia seminarium.
    Wybrana przez użytkownika godzina wypisywana jest poniżej w polu: "Wybrałeś godzinę".
   • czasu trwania seminarium: parametr ten nie oznacza czasu trwania referatów, lecz maksymalny czas na który zajmujemy salę. System sprawdza, czy wybrane miejsce nie jest zajęte w podanym terminie, a po stwierdzeniu takiej sytuacji informuje użytkownika o konflikcie.
  • Miejsce seminarium:
   Użytkownik określa miejsce gdzie odbędzie seminarium. Do dyspozycji są miejsca już zdefniowane a w razie potrzeby można utworzyć nowe miejsce. Miejsca niezatwierdzone, oczekujące na zatwierdzenie administratora oznaczone są poprzez "*", pozostałe miejsca to miejsca aktywne. Aby utworzyć nowe miejsce należy podać:
   • nazwę pełną nowego miejsca, która będzie wyświetlana na ogłoszeniach o seminariach, nie ma ograniczeń na długość tej nazwy
   • nazwę skróconą nowego miejsca, która będzie wyświetlana na listach rozwijanych wyboru miejsc na formularzach tworzenia nowego ogłoszenia oraz wyszukiwania; nazwa ta może składać się z maksymalnie 70 znaków
   Nowe miejsce tworzone jest z chwilą zapisania ogłoszenia w bazie danych, a użytkownik nie ma już możliwości zmiany danych nowego miejsca. W przypadku konieczności zmian konieczny jest kontakt z administratorami systemu.
  • Cykl seminarium:
   Jeżeli tworzone seminarium jest zdarzeniem cyklicznym użytkownik wybiera cykl z listy zdefiniowanych cykli, lub w razie potrzeby tworzy nowy cykl. Cykle niezatwierdzone, oczekujące na zatwierdzenie administratora oznaczone są poprzez "*", pozostałe cykle to cykle aktywne. Jeżeli tworzone seminarium nie jest zdarzeniem cyklicznym należy zaznaczyć opcję: "Niecykliczne". Aby utworzyć nowy cykl należy podać:
   • nazwę pełną nowego cyklu, która będzie wyświetlana na ogłoszeniach o seminariach, nie ma ograniczeń na długość tej nazwy
   • nazwę skróconą nowego cyklu, która będzie wyświetlana na listach rozwijanych wyboru cyklu na formularzach tworzenia nowego ogłoszenia oraz wyszukiwania; nazwa ta może składać się z maksymalnie 70 znaków
   Nowy cykl tworzony jest z chwilą zapisania ogłoszenia w bazie danych, a użytkownik nie ma już możliwości zmiany danych nowego cyklu. W przypadku konieczności zmian konieczny jest kontakt z administratorami systemu.
  • Informacje na temat referatów:
   Ta część formularza służy do definiowania referatu(ów), jakie zostaną wygłoszone w ramach danego seminairum. Każdy referat posiada następujące pola obowiązkowe:
   • tytuł referatu
   • imię i nazwisko referenta
   • afiliacja (pochodzenie) referenta
   Opcjonalnie do każdego referatu można podać streszczenie i/lub komentarz. Z pól tych nie są usuwane tagi HTML, co pozwala na zamieszczanie w nich m.in tabel oraz odnośników do innych stron.
   Przy pisaniu tytułów lub streszczeń referatów często potrzebne są greckie litery, symbole specjalne itp. Można je wpisywać przy użyciu t.zw. "character entities", czyli kodów o składni: &#dddd;, gdzie d jest cyfrą dziesiętną.
   Wykaz tych kodów znajduje się w standardzie: http://www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html
   Teksty w pozycji wskaźników dolnych ujmuje się w "nawiasy" <sub> ... </sub>, teksty wskaźników górnych — odpowiednio w "nawiasy" <sup> ... </sup>, teksty kursywą — odpowiednio w "nawiasy" <i> ... </i>
   Do tworzenia ogłoszeń złożonych służą przyciski:
   • "Dodaj kolejny referat", który dodaje kolejny referat w obrębie tworzonego seminarium
   • "Dodaj kolejnego referenta", który dodaje kolejnego referenta w obrębie referatu
   • "Usuń referat", który usuwa wybrany referat
   • "Usuń referenta", któru usuwa wybranego referenta w obrębie wybranego referatu
  • Informacje na temat osoby zgłaszającej i ewentualne komentarze:
   W tej części formularza należy podać następujące obowiązkowe informacje na temat osoby zgłaszającej:
   • Imię i nazwisko
   • Adres e-mail
   • Pochodzenie (afiliacja)
   • Numer telefonu
   Wyłącznie podane imię i nazwisko oraz adres e-mail będą wyświetlane na ogłoszeniach. Pod podany adres, zostanie wysłany e-mail potwierdzający stworzenie ogłoszenia.
   Do pozostałych informacji dostęp mają wyłącznie administratorzy systemu.
   Ewentualnie można podać komentarze odnoszące się do całego seminarium. Z pola tego nie są usuwane tagi HTML, co pozwala na zamieszczanie w nich m.in tabel oraz odnośników do innych stron.
  Modyfikowanie ogłoszeń do góry   
  System umożliwia wprowadzanie modyfikacji do wcześniej stworzonych ogłoszeń.
  Prawo do modyfikacji ogłoszenia posiadaja:
  • właściciel ogłoszenia, czyli użytkownik, który stworzył ogłoszenie lub został przypisany przez administratora na właściciela ogłoszenia. Użytkownicy mogą modyfikować wyłącznie przyszłe seminaria. Seminaria, które należą do przeszłości mogą być zmieniane wyłacznie przez administratorów systemu.
  • administratorzy systemu
  • ogłoszenia stworzone przez niezalogowanych użytkowników mogą być modyfikowane wyłącznie przez administratorów systemu

  Do modyfikacji ogłoszenia używany jest ten sam formularz, który używany jest przy tworzeniu nowego ogłoszenia. Aby uruchomić stronę z formularzem modyfikacji ogłoszenia należy:
  1. zalogować się do systemu
  2. odnaleźć ogłoszenie, które chcemy zmodyfikować na "Menu->Bieżące seminaria", "Menu->Moje seminaria" lub w wynikach wyszukiwania.
  3. użyć przycisku "Modyfikuj" będącego elementem wyświetlonego ogłoszenia. Po kliknięciu użytkownik zostaje przeniesiony na stronę gdzie może zmodyfikować dane seminarium.
  Modyfikacji podlegają wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu ogłoszenia oraz dodatkowo stan ogłoszenia, który można zmieniać: "zaplanowane<->odwołane". Stan "odwołane" służy do poinformowania innych użytkowników systemu, że dane seminarium nie odbędzie się w ustalonym wcześniej terminie. Przy odwołaniu seminarium można opcjonalnie podać powód odwołania.
  Uwaga: użytkownicy nie posiadają prawa usuwania ogłoszeń z bazy danych. W sytuacji konieczności usunięcia ogłoszenia z bazy danych wymagany jest kontakt z administratorami.
  Moje seminaria do góry   
  Strona "Menu->Moje seminaria" jest dostępna wyłącznie dla użytkowników zalogowanych i zawiera listę wszystkich seminariów stworzonych przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Użytkownik posiada możliwość modyfikacji wyłącznie przyszłych ogłoszeń.
  Powiadamianie e-mailem o nowych ogłoszeniach do góry   
  Użytkownicy posiadający konto w systemie mogą skorzystać z funkcji powiadamiania e-mailem o każdym nowym ogłoszeniu jakie powstaje w systemie. Aby otrzymywać e-maile powiadamiające, użytkownik powinien zalogować się do systemu, uruchomić stronę "Menu->Moje konto" i ustawić na "TAK" parametr "powiadamianie e-mailem o każdym nowym ogłoszeniu". Po wykonaniu powyższej czynności, użytkownik zostanie powiadomiany, na adres e-mail zapisany w profilu użytkownika, o każdym nowym ogłoszeniu pojawiającym się w systemie.
  Drukowanie papierowej wersji ogłoszenia do góry   
  Każdy użytkownik systemu (zalogowany lub nie) ma możliwość wydrukowania papierowej wersji każdego ogłoszenia obecnego w systemie. Aby otrzymać wersje do druku należy użyc przycisku "Do druku (doc)" będącego elementem ogłoszeń wyświetlanych na listach: "Menu->Bieżące seminaria", "Menu->Moje seminaria" oraz liście wyników wyszukiwania.
  Do obejrzenia wygenerowanego ogłoszenia potrzebny jest edytor tekstowy obsługujący format plików "doc", np. Microsoft Windows lub Open Office (edytory nie wspierąjace formatu "doc" otworzą dokument jako stronę www). Po otworzeniu dokumentu w odpowiednim edytorze, użytkownik ma możliwość dokonywania (przed wydrukiem) wszelkich zmian np. zmian układu tekstu, wielkości i kroju czcionek.
  Wyszukiwanie ogłoszeń, cykli oraz miejsc w bazie danych do góry   
  System zapewnia możliwość przeszukiwania bazy danych cykli, miejsc oraz ogłoszeń o seminariach. Dostęp do wyszukiwania "Menu->Szukaj" posiadają wszyscy użytkownicy systemu.

  Przeszukiwaniu podlegają:
  • w przypadku cykli/miejsc przeszukiwane są nazwy: pełna i skrócona
  • w przypadku ogłoszeń przeszukiwane są następujące dane na temat seminarium: cykl, miejsce, termin, dane referenta(ów), tytuł referatu, komentarze, streszczenie, dane osoby która zgłosiła seminarium.

  W zależności od wyboru kryteriów wyszukiwania uaktywnione zostają odpowiednie pola formularza wyszukiwania:
  • wyszukaj słowo/frazę to wyszukiwanie jednego/wielu słów kluczowych lub frazy.
   Z listy rozwijanej znajdującej się obok pola należy wybrać sposób szukania:
   • "i" oznacza, że w nazwie znalezionego cyklu/miejsca badź w jednym z elementów ogłoszenia mają się znajdować dokładnie wszystkie podane słowa.
   • "lub" oznacza, że w nazwie znalezionego cyklu/miejsca badź w jednym z elementów ogłoszenia ma się znajdować co najmniej jedno z podanych słów.
   • "fraza" oznacza, że w nazwie znalezionego cyklu/miejsca badź w jednym z elementów ogłoszenia musi znajdować się dokładnie podana fraza.
    Uwaga: W związku z różnorodnym zapisem informacji w bazie danych, podczas wyszukiwania "fraza" warto także wyszukać podane słowa z opcją "i".
    Po podaniu "*" jako słowo kluczowe, wyszukane zostaną wszystkie cykle/miejsca lub ogłoszenia.
  • wyszukaj seminaria z cyklu opcja ta umożliwia wyszukanie wszystkich seminariów, które należą do wybranego z listy cyklu. Cykle przedawnione (na liście oznaczone przez "**") to cykle, które były używane w przeszłości, lecz aktualnie nie są używane bądź zostały zastąpione przez inne cykle.
  • wyszukaj seminaria z miejsca opcja ta umożliwia wyszukanie wszystkich seminariów, które odbyły się w wybranym z listy miejscu. MIejsca przedawnione (na liście oznaczone przez "**") to miejsca, które były używane w przeszłości, lecz aktualnie nie są używane bądź zostały zastąpione przez inne miejsca.
  • wyszukaj według daty opcja ta umożliwia wyszukanie wszystkich seminariów w zależności od terminu odbywania się seminarium.
   W zależności od wyboru sposobu szukania należy uzupełnić pola "Data 1" i/lub "Data 2". Pola należy uzupełniać w formacie RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień), do wyboru są następujące sposoby szukania ze względu na termin seminarium:
   • "dnia (podaj datę 1)" oznacza, że należy wypełnic pole "Data 1" i wyszukane zostaną seminaria, które odbyły się dokładnie podanego dnia.
   • "wcześniej niż (podaj datę 1)" oznacza, że że należy wypełnic pole "Data 1" i wyszukane zostaną seminaria, które odbyły się wcześniej niż podany dzień lub dokładnie podanego dnia.
   • "później niż (podaj datę 1)" oznacza, że że należy wypełnic pole "Data 1" i wyszukane zostaną seminaria, które odbyły się później niż podany dzień lub dokładnie podanego dnia.
   • "między datami (podaj datę 1 i 2)" oznacza, że że należy wypełnic pole "Data 1" i "Data 2" i wyszukane zostaną seminaria, które odbyły się pomiędzy podanymi datami.
  • wyszukaj seminarium o id oznacza, że wyszukane zostanie seminarium o podanym id.
  Zgłaszanie problemów związanych z systemem do góry   
  Mechanizm zgłaszania problemów służy do wymiany infromacji na temat działania systemu pomiędzy użytkownikami a administratorami. Zgłaszać można zarówno błędy jak i pomysły na ulepszenie bądź rozszerzenie funkcjonalności systemu. Aby zgłosić błąd lub pomysł należy wysłać do administratora systemu e-mail opisujący sytuację. Adres e-mail administratora systemu oraz lista znanych problemów znajdują się w dziale "Menu->Pomoc".