Seminaria ogłoszone w Instytucie Fizyki UJ
Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
poniedziałek, 20 stycznia 2020  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7937
20 stycznia 2020, poniedziałek, 9:30  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- Prof. Józef Spałek  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Spinowo zależne masy elektronów i wynikające z tego konsekwencje dla testowania zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych"
{ Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki }
zgłasza: Danuta Goc-Jagło danuta.goc-jaglo@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7947
20 stycznia 2020, poniedziałek, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala C-1-15
--- mgr Franciszek Sobczuk  ( Zakład Fotoniki, Instytut Fizyki UJ ) :
"Frequency comb spectroscopy and its applications to plasma diagnostics"
Streszczenie:Frequency comb spectroscopy became a very promising technique for examination of gases and plasmas. Some new spectroscopy methods combining frequency comb with, for example, dispersive spectroscopy, Fourier-transform spectroscopy and cavity-enhanced spectroscopy, have been developed in recent years. The advantages of these methods are broad bandwidth and extremely high spectral resolution. During my presentation I will present a brief review of spectroscopy techniques with a single frequency comb. I will highlight its possible applications to plasma diagnostics.
{ Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7940
20 stycznia 2020, poniedziałek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- prof. dr hab. Wojciech Broniowski  ( Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach ) :
"Double parton distributions of the pion"
{ Seminarium poniedziałkowe Zakładu Teorii Cząstek [Wosiek] }
zgłasza: Ewa Witkowska ewa.witkowska@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7941
20 stycznia 2020, poniedziałek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-43
--- Dr Julien Grain  ( Institut d'Astrophysique Spatiale [CNRS, Univ. Paris Sud, Univ. Paris Saclay] ) :
"Stochastic inflation in the phase space"
Streszczenie:Inflation is currently the leading paradigm describing the physical conditions that prevail in the very early universe. During this epoch, quantum fluctuations are extracted out of the vacuum and amplified to cosmological perturbations at astronomical scales, later seeded CMB anisotropies and large-scale structures. As inflation proceeds, this inflow of super-horizon perturbations may impact on the large-scale dynamics of the universe, potentially perturbing the inflationary trajectory. The stochastic inflation formalism is an effective approach to account for such modifications of the large-scale dynamics where the amplified quantum fluctuations act as a source of stochastic noise. In this talk, I will present in a pedestrian way such a formalism, and advocate why such an approach should be extended to the full phase space. One of the appealing features of inflation is the presence of a phase-space attractor, dubbed slow-roll. Considering first the case of a test and free scalar field, I will show that quantum noise (hence the quantum diffusion) is aligned with the slow-roll attractor. For non-test and non-free scalar field, some misalignment appears which is however small enough for letting slow-roll to remain an attractor of the stochastic dynamics at large scales. If time permits, I will briefly discuss how such a formalism could be used to study bouncing cosmologies as well as the stochastic generation of super-horizon anisotropies.
{  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
zgłasza: Maciej Majka maciej.majka@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7945
20 stycznia 2020, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-46
--- prof. dr hab. Maciej Maśka  ( Uniwersytet Śląski w Katowicach ) :
"Temperature-driven crossovers and transitions in a coupled boson-fermion system"
Streszczenie:Motivated by strongly correlated and frustrated systems, we propose a coupled bose-fermi model in two dimensions that describes the dynamics of pairs of opposite spin fermions scattering from localized bosons. Tracing out one of the degrees, either the bosons or fermions, generates temperature-dependent long range effective interactions between the entities that we investigate using Monte Carlo techniques. The behavior of bosons is dominated by vortex-antivortex unbinding, with effective interboson interactions beyond the nearest neighbor Josephson coupling of phases. Remarkably in the fermion sector we observe a temperature-induced BCS-BEC crossover followed by phase transitions to Anderson and Bose insulator phases, even without quenched disorder. Tunneling and angle resolved photoemission spectroscopy on bose-fermi mixtures in cold atomic systems and superconducting islands on graphene, are some of the promising experimental platforms to test our predictions.
{ Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7946
20 stycznia 2020, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala F-1-04
--- inż. Aleksander Pasiut  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Lindblad equation: An introduction to open quantum systems"
{  Chaos i informacja kwantowa  [Życzkowski, Słomczyński, Marcinek] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7943
21 stycznia 2020, wtorek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr Martin Rohrmoser  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Effects of non-Gaussian transverse momentum broadening on di-jet observables"
{ Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7944
21 stycznia 2020, wtorek, 13:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-04
--- mgr Mateusz Wróbel  ( Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki UJ ) :
"Porównanie aromatycznych warstw SAM opartych na tiolowej, selenolowej oraz karboksylowej grupie czołowej, osadzonych na powierzchni Ag(111)"
{  Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej i Inżynierii Molekularnej [M.Marzec]  }
zgłasza: Monika Marzec monika.marzec@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7938
21 stycznia 2020, wtorek, 15:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-02
--- mgr Łukasz Bodek  ( Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki UJ ) :
"Depozycja molekuł do badań w próżni – metody alternatywne"
{ Seminarium Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii }
zgłasza: Dorota Swierz dorota.swierz@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7933
21 stycznia 2020, wtorek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-08
--- Prof. dr hab. Aleksander Bilewicz  ( Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warszawa ) :
"Short range particle emitters in radionuclide therapy"
{  Interdisciplinary seminar Between Physics, Biology and Medicine  [Stępień/Moskal] }
zgłasza: Agnieszka Kamińska agnieszka1.kaminska@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7948
22 stycznia 2020, środa, 9:15  (czas trwania: 60 minut)
ZFCS WFiTJ/WFiIS AGH, pawilon C-1, al. Mickiewicza 30, sala 224
--- dr Aleksandra Deptuch  ( Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie ) :
"Badania porównawcze krystalizacji chiralnych mezogenów jednokrotnie i dwukrotnie fluorowanych"
Streszczenie:Przejścia fazowe w związkach ciekłokrystalicznych są silnie zależne od struktury molekularnej. Dla chiralnego smektogenu 3F7HPhF, o jednym atomie fluoru podstawionym do aromatycznego rdzenia, podczas ochładzania obserwowane jest zeszklenie antyferroelektrycznej fazy smektycznej CA* i dopiero podczas ogrzewania dochodzi do tzw. zimnej krystalizacji. Związek 3F7FPhF, różniący się od poprzedniego wyłącznie obecnością dwóch atomów fluoru podstawionych do aromatycznego rdzenia, ulega natomiast krystalizacji z fazy SmCA* już podczas ochładzania. W referacie przedstawione zostanie porównanie parametrów charakteryzujących proces krystalizacji w obu związkach, m. in. zakresu temperaturowego, czasu charakterystycznego i wykładnika Avramiego. Badania procesu krystalizacji prowadzono metodami: dyfrakcji rentgenowskiej, różnicowej kalorymetrii skaningowej i mikroskopii polaryzacyjnej. W dyskusji różnic w zachowaniu związków 3F7HPhF i 3F7FPhF zostaną też wykorzystane widma dielektryczne i widma w podczerwieni.
{  Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego  }
zgłasza: Bogusław Penc ufpenc@cyf-kr.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7942
22 stycznia 2020, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr hab. Andrzej Rostworowski  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Cosmological perturbations: standard versus Regge-Wheeler formalism"
{ Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Seminarium odwołane
id=7949
Seminarium odwołane: choroba prelegenta
22 stycznia 2020, środa, 12:30  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-08
--- prof. Paweł Haensel  ( Centrum Astronomiczne im. M Kopernika [CAMK] PAN, Warszawa ) :
"Równanie stanu gwiazd neutronowych a detekcja fal grawitacyjnych"
{  Seminarium astrofizyczne PAU i UJ  [Kutschera] }
zgłasza: Andrzej Odrzywołek andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7950
27 stycznia 2020, poniedziałek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala C-1-15
--- prof. Yutaka Shikano  ( Quantum Computing Center, Keio University, Yokohama ) :
"Real-time in-vivo thermometry on worms by nitrogen-vacancy center in nanodiamond"
Streszczenie:Temperature affects various physiological functions and is one of the most important factors in homeostasis. However, these physiological functions have not yet understood from the biochemical viewpoint. While several biological samples do not have the temperature receptor, they seem to adapt the temperature. In the standard sense of theoretical physics, the "small-scale" temperature is not well defined. Recently, the room-temperature operated nano-scale thermometry is established to use the nitrogen-vacancy center in nanodiamond. This thermal probe is the bio nontoxic. This is well known as one of the best candidates on the bio-sensing applications. In our study, Caenorhabditis elegans (C. elegans) is considered. C. elegans does not have the temperature receptor but control the aging speed by temperature. As the proof-of-concept experiment on the biological application by the nanodiamond thermometry, we measured the thermogenic response of C. elegans due to the chemical stimuli. This work is basically collaborated with Masazumi Fujiwara group and Eriko Kage-Nakadai group, which are in Osaka City University. Reference: M. Fujiwara, YS et al, https://arxiv.org/abs/2001.02844
{ Seminarium niecykliczne }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
 |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
Valid CSS PHP MySQL Apache