Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
piątek, 27 stycznia 2023  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Uwaga, wersja zmodyfikowana IFT, DISPLAY
PILNE!

To jest próbna wersja systemu, zawierająca
 • możliwość wyboru zdarzeń, które są prezentowane na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej
 • oraz
 • uproszczone wybieranie opcji DISPLAY.
Obsługa przez dwa "checkboxy" (◻) na końcu sekcji "Informacje na temat osoby zgłaszającej i ewentualne komentarze" formularza nowego ogłoszenia
Uwaga!

Dla referatów, realizowanych obecnie, ze względu na epidemię, jedynie jako zdalne sieciowe sesje wprowadzono - jako "salę" ich odbywania - określenie miejsca o skróconej nazwie rozpoczynającej się od "[remote]..." (przy końcu rozwijanej listy wyboru miejsc). Dla kilku używanych u nas narzędzi do realizacji takich sesji te "miejsca" to odpowiednio:

 • "[remote] Zoom Meeting" - dla narzędzia firmy Zoom Video Communications, Inc.
 • "[remote] MS TEAMS" - dla narzędzia Microsoft Teams
 • "[remote] GoTo" - dla narzędzia GoToMeeting firmy LogMeIn,Inc.
 • "[remote] SpeakApp" - dla platformy SpeakApp
 • "[remote] Webex Meeting" - dla platformy Cisco Webex
 • "[remote] SKYPE Meeting" - dla narzędzia Skype

  Proszę o dołączanie specyficznego adresu (linku) oraz nazwy sesji (grupy) w pierwszym komentarzu do referatu (drugi, końcowy, może zawierać opcję DISPLAY)
 • Ze względu na znany administratorowi serwisu błąd oprogramowania, którego nie jest w stanie poprawić, proszę unikać otwierania systemu w kilku oknach lub kartach jednocześnie. Powoduje to czasem wygenerowanie ogłoszenia, w którym nie zapisały się dane referatu
  Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
  Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
  Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8883
  27 stycznia 2023, piątek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-13
  --- Prof. Maciej Chorowski and Dr. hab. Jarosław Poliński  ( Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland ) :
  "Development, design and construction of cryogenic distribution systems for FAIR accelerators
  ⇒ Join Zoom Meeting"
  Streszczenie:Superconductivity and cryogenics are key technologies in Big Science frontier research machines. Helium inventory may exceed several tens of tons, mostly in high density liquid or supercritical phase. FAIR accelerator complex will make extensive use of cold helium in different thermodynamic states. The helium has to be supplied from a cryoplant to cryomodules via a very complex cryogenic distribution system. A special challenge in FAIR cryogenics is a simultaneous supply of liquid helium and high current in a single vacuum insulated, sectorized transfer line. We will present the role of cryogenics in FAIR accelerators and discuss the specific features of SIS100 and SFRS local cryogenic distribution systems, requiring development of novel solutions. The design options will be presented as well as the process of the technology transfer to industry, prototyping and production industrialization.
  { Facility for Antiproton and Ion Research }
  zgłasza: Damian Gil damian.gil@uj.edu.pl  DISPLAY!
  29 stycznia 2023
  5 lutego 2023
   |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
  Valid CSS PHP MySQL Apache