Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
poniedziałek, 4 marca 2024  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Uwaga, wersja zmodyfikowana IFT, DISPLAY
PILNE!

To jest próbna wersja 4.0 systemu, zawierająca
 • możliwość wyboru zdarzeń, które są prezentowane na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej
 • oraz
 • uproszczone wybieranie opcji DISPLAY.
Obsługa przez dwa "checkboxy" (◻) na końcu sekcji "Informacje na temat osoby zgłaszającej i ewentualne komentarze" formularza nowego ogłoszenia
Uwaga!

Dla referatów, realizowanych obecnie, ze względu na epidemię, jedynie jako zdalne sieciowe sesje wprowadzono - jako "salę" ich odbywania - określenie miejsca o skróconej nazwie rozpoczynającej się od "[remote]..." (przy końcu rozwijanej listy wyboru miejsc). Dla kilku używanych u nas narzędzi do realizacji takich sesji te "miejsca" to odpowiednio:

 • "[remote] Zoom Meeting" - dla narzędzia firmy Zoom Video Communications, Inc.
 • "[remote] MS TEAMS" - dla narzędzia Microsoft Teams
 • "[remote] GoTo" - dla narzędzia GoToMeeting firmy LogMeIn,Inc.
 • "[remote] SpeakApp" - dla platformy SpeakApp
 • "[remote] Webex Meeting" - dla platformy Cisco Webex
 • "[remote] SKYPE Meeting" - dla narzędzia Skype

  Proszę o dołączanie specyficznego adresu (linku) oraz nazwy sesji (grupy) w pierwszym komentarzu do referatu (drugi, końcowy, może zawierać opcję DISPLAY)
 • Ze względu na znany administratorowi serwisu błąd oprogramowania, którego nie jest w stanie poprawić, proszę unikać otwierania systemu w kilku oknach lub kartach jednocześnie. Powoduje to czasem wygenerowanie ogłoszenia, w którym nie zapisały się dane referatu
  Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
  Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
  Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9194
  4 marca 2024, poniedziałek, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala C-1-15
  --- mgr Katarzyna Małek-Ziętek  ( Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ) :
  "Transfer wiedzy i technologii na UJ"
  { Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik/Pustelny] }
  zgłasza: Grzegorz Łukasiewicz grzegorz.lukasiewicz@doctoral.uj.edu.pl  DISPLAY!
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9196
  4 marca 2024, poniedziałek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-43
  --- mgr Akash Kundu  ( Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences, Gliwice, Poland ) :
  "Reinforcement learning assisted quantum architecture search for near-term quantum algorithms"
  Streszczenie:In the noisy intermediate-scale quantum (NISQ) era of quantum computing, a major challenge is finding effective quantum circuits that work within the limitations of current hardware. Variational quantum algorithms (VQAs) were developed to tackle this challenge, but their success depends on factors such as: the initialization of variational circuits , its structure (which is called ansatz), and the cost function configuration. In this talk, I focus on improving VQAs by using reinforcement learning (RL) to automatically find the best circuit structures. This process of automating search for optimal structures is known as quantum architecture search (QAS), is often studied in noiseless environments, but we explore its effectiveness in noisy scenarios. We evaluate circuits based on depth, gate and parameter count, and accuracy in solving problems. Our approach includes using tensor-based circuit encoding, controlling environment dynamics, halting episodes to find shorter circuits, and employing a double deep Q-network (DDQN) with an $epsilon$-greedy policy for stability. Our experiments demonstrate that our RL-based QAS performs better than existing methods across various VQAs, and our techniques can be adapted for different quantum algorithms.
  {  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
  zgłasza: Maciej A. Nowak maciej.a.nowak@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9198
  4 marca 2024, poniedziałek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-06
  --- mgr Jolanta Sulma  ( Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku ) :
  "Doradca metodyczny – przewodnik i mentor w świecie innowacji pedagogicznych"
  Streszczenie:Miejsce doradcy metodycznego w systemie doskonalenia nauczycieli: zadania doradcy i formy ich realizacji. Powierzenie zadań doradcy metodycznego. Charakterystyka innowacji pedagogicznych, cele innowacji, korzyści płynące z wdrażania innowacji w szkole. Prezentacja innowacji "Eksperymenty dla dużych i małych" zrealizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie oraz działania innowacyjnego pod nazwą „Kopernikański Dzień Nauki”, realizowanego we współpracy z nauczycielami w pięciu szkołach województwa małopolskiego.
  Biogram: Jolanta Sulma - doradca metodyczny z fizyki dla szkół podstawowych z województwa małopolskiego nauczyciel fizyki i informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie oraz nauczyciel fizyki w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku. Ambasadorka Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska przy Centrum Nauki Kopernik. Organizatorka odbywającej się cyklicznie Ogólnopolskiej Konferencji EduSky oraz corocznego Pikniku Naukowego „A to Ciekawe” w Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku. Nawiązała współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w zakresie projektu CREDO i stworzyła pakiet edukacyjny dla nauczycieli z tego zakresu. Inicjatorka warsztatów dla nauczycieli fizyki, prowadzonych wspólnie z pracownikami Centrum Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka i realizatorka innowacji pedagogicznych z fizyki: Nauka przez Doświadczanie oraz Eksperymenty dla małych i dużych. Napisała i opublikowała inscenizacje szkolne „Maria Skłodowska-Curie”- nasza polska noblistka”, „Kazimierz Prószyński-pionier kinematografii”. Wraz z uczniami wzięła udział w spotkaniu online z astronautą, zorganizowanym przez CNK, oraz zdobyła wiele nagród w konkursach, m.in. Postaw na Słońce, Remote Mars Yard, Astro Pi. Opiekunka Klubu Młodego Odkrywcy, z którym dwukrotnie zdobyła tytuł Mistrza KMO.
  { Seminarium dydaktyczne }
  zgłasza: Piotr Kurzydło piotr.kurzydlo@uj.edu.pl  DISPLAY!
  Inauguracja cyklu Seminarium Dydaktycznego w roku akademickim 2023/2024
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9195
  4 marca 2024, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 50 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-46
  --- dr inż. David Ziemkiewicz  ( Bydgoszcz University of Science and Technology, Bydgoszcz, Poland ) :
  "Fascinating physics of mechanical clocks
  ⇒ link to meeting"
  Streszczenie:A pendulum clock has been the primary instrument for measuring time for several centuries, and yet there are still some aspects of its dynamics that are not fully understood. In the current era of atomic clocks, what can be still learned from studying mechanical devices? How the 1722 design of John Harrison achieved an error of under 1 second in 100 days of operation, and despite that has been mostly overlooked until recently? What is the connection between time measurement and increase of entropy - seemingly the only physical phenomenon that indicates the direction of the flow of time? I'll provide the answers to these and other questions in my presentation, spanning multiple topics in classical mechanics, termodynamics, chaos theory and.. Lego bricks
  Teams: ZOA-test
  link: https://bit.ly/30CvdPV
  { Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] }
  zgłasza: Mateusz Łącki mateusz.lacki@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9197
  4 marca 2024, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala F-1-04
  --- Dr Katarzyna Siudzińska  ( N. Copernicus University in Toruń, Poland ) :
  "Improving communication properties of qubit channels through stationary state manipulation
  ⇒ Link to meeting "
  Streszczenie:For the purposes of quantum communication, it is crucial to understand how to reliably transmit, manipulate, and protect information when transmitted over a noisy quantum channel. The unavoidable impact of noise often proves detrimental to quantum tasks. To reduce information loss, error correction, mitigation, or suppression techniques are used. However, there is an alternative approach, where instead of reducing the effects of noise, it is used as a quantum resource. In this presentation, I show how channel properties can be improved by changing the stationary state of the channel, which is closely related to its non-unitality degree. The channel parameters are engineered through classical mixtures on the level of either dynamical maps, time-local generators, or memory kernels. By introducing noise at the level of dynamical maps or master equations, I obtain e.g. increased classical capacity of quantum channels, reduced deformation of the output states, and prolonged lifetime of quantum entanglement.
  https://us05web.zoom.us/j/89601291160 Password available on request from: jakub(dot)czartowski(at)doctoral(dot)uj(dot)edu(dot)pl
  {  Chaos i informacja kwantowa  [Życzkowski, Słomczyński, Marcinek] }
  zgłasza: Jakub Czartowski jakub.czartowski@doctoral.uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9200
  6 marca 2024, środa, 9:00  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-03
  --- Dr Piotr Żołnierczuk  ( Neutron Scattering Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA ) :
  "Quasi-Elastic Neutron Scattering in Soft Condensed Matter"
  Streszczenie:Neutron scattering is a powerful experimental technique that finds broad applications in hard and soft condensed matter physics, chemistry, biology, and engineering. Its unique capability lies in the ability to “see” light nuclei. We will focus on the quasi-elastic neutron scattering (QENS) and we will illustrate it with several examples of soft condensed matter systems that have been studied with QENS.
  {  Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego  }
  zgłasza: Konrad Szajna konrad.szajna@uj.edu.pl  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9199
  6 marca 2024, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
  --- mgr Jérémy Besson  ( Department of Mathematics, University of Burgundy, Dijon, France ) :
  "Quasinormal mode expansions of black hole perturbations: a hyperboloidal Keldysh’s approach"
  Streszczenie:We study the resonant spectral description of dynamical fields propagating on a black hole background by adopting an hyperboloidal formulation. Keldysh's approach is exploited to provide explicit expressions for the coefficients of the quasinormal mode (QNM) expansion for spacetimes with or without tails, thus pointing out the importance of highly-damped modes during the early time behaviour. We also apply this scheme in the context of a toy model and, using a well known theorem, we get a first insight on the convergence properties of the expansion. Finally, if time permits, we will briefly introduce H^k-QNMs and illustrate the structure in bands of H^k-pseudospectra which is directly related to a crucial point in the definition of QNMs introduced by Warnick.
  { Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
  zgłasza: Jerzy Knopik jerzy.knopik@doctoral.uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9201
  6 marca 2024, środa, 12:30  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-08
  --- Katarzyna Wardzyńska  ( astrofizyka i kosmologia UJ ) :
  "B.O.A.T. GRB 221009A:najjaśniejszy rozbłysk gamma w historii."
  Link do transmisji przez Microsoft Teams na kanale Seminarium Astrofizyczne.
  {  Seminarium astrofizyczne PAU i UJ  [Kutschera/Odrzywołek] }
  zgłasza: Andrzej Odrzywołek andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=9188
  7 marca 2024, czwartek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-13
  --- dr hab. Michał Eckstein  ( Institute of Theoretical Physics, Jagiellonian University in Kraków, Poland ) :
  "Probability and causality beyond quantum mechanics"
  {  Konwersatorium Fizyki Teoretycznej  }
  zgłasza: Ewa Witkowska ewa.witkowska@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
  10 marca 2024
   |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
  Valid CSS PHP MySQL Apache