Seminaria ogłoszone w Instytucie Fizyki UJ
Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
czwartek, 14 listopada 2019  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7832
14 listopada 2019, czwartek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-13
--- dr hab. Bogdan Damski  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Angular momentum of the electron in quantum electrodynamics"
Streszczenie:We all know that the electron is a spin one-half particle. What is less known is how different components of its angular momentum add up to such a value if we go beyond the relatively uncomplicated picture given by the Dirac equation. The simplest theory, which can provide insights into this subject, is quantum electrodynamics. It describes interactions of electrons, positrons, and photons. Using its formalism, various angular momentum operators, expressed in terms of quantized fermionic and electromagnetic fields describing such particles, can be defined. One can then study radiative corrections to their expectation values, which I will discuss in my talk.
{  Konwersatorium Fizyki Teoretycznej  }
zgłasza: Ewa Witkowska ewa.witkowska@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7839
14 listopada 2019, czwartek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-06
--- Dr hab. Agnieszka Jaźwa-Kusior  ( Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ ) :
"NAGRODA NOBLA Z FIZJOLOGII I MEDYCYNY ZA ROK 2019"
Streszczenie:Trzej badacze - William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza - zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za zidentyfikowanie mechanizmów molekularnych umożliwiających komórkom wyczuwanie i dostosowanie się do zmieniającego się w ich otoczeniu poziomu tlenu. Prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych w organizmie zależy od dostępności tlenu. Nasze tkanki mogą jednak ulec niedotlenieniu (hipoksji) w wyniku zwiększonego zużycia tlenu w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych, obniżonej zawartości tlenu w powietrzu atmosferycznym podczas przebywania na dużych wysokościach lub w przypadku niedokrwienia podczas zawału serca, czy udaru mózgu. Spadek ilości tlenu aktywuje ekspresję wielu genów, dzięki którym komórki mogą przystosować się do zmieniających się warunków. Dla przykładu, tworzenie nowych naczyń krwionośnych w rozwijającym się łożysku oraz w regenerującej tkance, ale także w rozwijającym się nowotworze, to właśnie proces zależny od odpowiedzi komórek na niedotlenienie. Odkrycia poczynione w latach 90. przez tegorocznych laureatów Nagrody Nobla niewątpliwie stanowią podstawę naszego zrozumienia procesów adaptacyjnych, w wyniku których komórki reagują na zmiany poziomu tlenu w organizmie. Kluczowy mechanizm molekularny oparty jest na dwóch białkach, z których jedno to heterodimeryczny czynnik transkrypcyjny indukowany hipoksją (HIF), a drugie – von Hippel-Lindau (VHL). Semenza i Ratcliffe badali regulację hormonu zwanego erytropoetyną (EPO), który ma kluczowe znaczenie dla stymulowania produkcji czerwonych krwinek w odpowiedzi na niski poziom tlenu. Badania wykazały, że w warunkach odpowiedniej dostępności tlenu komórki zawierają bardzo mało wrażliwej na stężenie tlenu podjednostki HIF-1α. Gdy jednak poziom tlenu spada, ilość HIF-1α rośnie i może stymulować transkrypcję i aktywność EPO. W normalnych warunkach HIF-1α ulega szybkiej degradacji spowodowanej aktywnością genu VHL. Badania prowadzone przez Kaelina wykazały, że mutacje w obrębie VHL prowadzą do choroby von Hippel-Lindau, czyli zespołu zwiększonej genetycznej predyspozycji do rozwoju nowotworów. W warunkach dostatecznej ilości tlenu w komórce podjednostka HIF-1α ulega hydroksylacji i tworzy kompleks z białkiem VHL, co prowadzi do proteasomalnej degradacji HIF-1α. W warunkach niskiego ciśnienia parcjalnego tlenu aktywność katalityczna hydroksylaz jest hamowana, prowadząc do stabilizacji podjednostki HIF-1α, jej translokacji do jądra komórkowego, dimeryzacji z podjednostką HIF-1β oraz aktywacji ekspresji genów indukowanych hipoksją. Co ważne, odkrycia tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny utorowały drogę obiecującym nowym strategiom walki z anemią, nowotworami i innymi chorobami.
{  Konwersatorium Krakowskiego Oddz. Polskiego Tow. Fizycznego  }
zgłasza: Danuta Goc-Jagło danuta.goc-jaglo@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7844
15 listopada 2019, piątek, 10:30  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- MSc Marco Barsanti  ( Pisa University, Italy ) :
"Near-BPS baby Skyrmions as nuclear model"
Streszczenie:The Skyrme Model represents a successful attempt to describe the low-energy regime of the theory of strong interactions (QCD). In this model baryons and nuclei emerge as topological solitons (Skyrmions) of the theory. Despite some relative accurate results in describing nucleons, the Skyrme Model seems unable to reproduce the small binding energy in nuclei. This result suggests the necessity of building new Skyrme-like models in which the interactions among the Skyrmions must be weaker. The Near-BPS models represent a promising example of these new theories. In this talk I will discuss a 2D NearBPS baby Skyrmion model in which a Dirichlet term is added as a small perturbation to the BPS sector. Solutions for different topological sectors are studied using both a perturbative expansion near a BPS background and numerical calculations for the complete theory. The results of this work may be adapted for a more complicated 3D Near-BPS Skyrmion model.
{ Seminarium Zakładu Teorii Pola IF UJ }
zgłasza: Andrzej Wereszczynski andrzej.wereszczynski@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7840
15 listopada 2019, piątek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fort Skała, Kraków, ul. Orla 171
--- mgr Sebastiano Savastano  ( Università di Bologna, Italy ) :
"Primordial Dark Matter Halos from fifth forces"
Streszczenie:Dark matter is an essential ingredient of modern cosmology, its fundamental nature being one of the biggest open enigmas in physics. I discuss the possibility to provide the entire dark matter content in form of screened dark compact objects which could be potentially generated during the radiation dominated era. In the standard cosmological scenario, this would be suppressed due to the fast expansion rate of the Universe lead by radiative pressure. Nevertheless, the introduction of an additional long-range attractive interaction stronger than gravity enhances the growth of fluctuations in the density field of a non-interacting matter fluid, which eventually collapse in Primordial Dark Matter Halos. Finally, I analyse in which conditions these structures might evade microlensing constraints and cosmic microwave background energy injection bounds.
{  SEMINARIA PIĄTKOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ  }
zgłasza: Łukasz Stawarz seminaria@oa.uj.edu.pl
DISPLAY
17 listopada 2019
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7830
18 listopada 2019, poniedziałek, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala C-1-15
--- dr hab Szymon Pustelny  ( Zakład Fotoniki, Instytut Fizyki UJ ) :
"Principles and capabilities of synchrotrons as «light» sources – Atomic-physicist perspective"
Streszczenie:Somewhat surprisingly, the discovery of the Higgs boson in 2012 triggered searches for novel applications of existing high-energy-physics infrastructure. One possibility is to use synchrotrons as radiation sources. In particular, application of LHC as such a source offers the ability to emit high-intensity radiation tunable within a range between several keV to hundreds of MeV. Since operation of such “exotic” sources is based on experiments performed in atomic physics for decades, atomic physicists are in a unique position of investigating/exploring the systems. Additionally, the capabilities of the “devices” would offer unprecedented research opportunities to atomic physics. Both, the principles and research opportunities, will be discussed during the seminar.
{ Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7842
18 listopada 2019, poniedziałek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr Aurora Scapellato  ( Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland ) :
"Computing (generalized) parton distributions from lattice QCD"
{ Seminarium poniedziałkowe Zakładu Teorii Cząstek [Wosiek] }
zgłasza: Ewa Witkowska ewa.witkowska@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7847
18 listopada 2019, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-43
--- dr Katarzyna Oleś  ( Zakład Fizyki Statystycznej, Instytut Fizyki UJ ) :
"Self-dual impurities and soliton interactions in nonintegrable models"
Streszczenie:I will describe a new tool for systematic study of soliton-antisoliton scattering based on the self-dual background field. As an example I will discuss the role of, recently discovered, spectral walls on the scattering of solitons.
{  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
zgłasza: Maciej Majka maciej.majka@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7849
18 listopada 2019, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-46
--- dr Dmitry Efimov  ( Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ ) :
"Strong-field physics with three-electron atoms"
Streszczenie:Advances in studies of strong and short laser field interaction with atoms and molecules yielded in establishing of Attosecond Science. Presently one can generate light with duration of tens of attoseconds and monitor internal processes in matter within an attosecond-scale resolution. Essentially, during the light-matter interaction electrons are released and then are driven by the laser field; some of them can rescatter with the parent ion, leading to the emission of photons, change of its own momentum and shaking the ion. Obviously, strong-field interaction incorporates not solely the valence electron, but rather the whole electronic shell of an atom or a molecule. This is clearly seen already from the early 90s experiments on atomic ionization that revealed an effect of non-sequential double ionization, i. e. total number of produced double ions could not be explained by independent releases of electrons. The many-electrons effects manifest themselves in both momenta of freed electrons and spectra of emitted light. But the treatment of such data is complicated due to the lack of efficient theoretical models. For their development one needs to perform quantum many-particle simulations that are extremely computationally demanding. This is why calculating of such a complex system evolution and revealing the role of each electron is a challenging task. We review the current progress in research of three-electron effects carried out with use of the recent numerical models.
{ Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7827
18 listopada 2019, poniedziałek, 13:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala G-0-19
--- Prof. Antonio Di Domenico  ( «La Sapienza» University of Rome, Italy ) :
"Test of CPT in transitions with entangled neutral kaons"
Streszczenie:A direct test of the T, CP and CPT symmetries in the neutral kaon system can be performed comparing a transition process i → f to its symmetry conjugated one. The exchange of in and out states required for genuine tests involving the time-reversal T can be performed exploiting the entanglement of the kaon pair produced at a φ-factory. In particular using this method it would be possible to perform a very clean and fully robust CPT test, which might shed light on possible new CPT violating mechanisms. It is being implemented with the KLOE-2 experiment at the DAΦNE facility in Frascati, where a statistical sensitivity of 10^{−2} -10^{-3} on the newly proposed observable quantities could be reached.
{ Seminar on experimental particle physics }
zgłasza: Damian Gil damian.gil@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7848
18 listopada 2019, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala F-1-04
--- dr Jarosław Duda  ( Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ ) :
"Hydrodynamical analogues of some quantum phenomena"
{  Chaos i informacja kwantowa  [Życzkowski, Słomczyński, Marcinek] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7843
19 listopada 2019, wtorek, 14:30  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-03
--- MSc Yuriy Volkotrub  ( Jagiellonian University ) :
"Uncertainty quantification and correlations among two- and three-nucleon scattering observables"
Streszczenie:The ab-initio theoretical study of the three-nucleon (3N) observables for the nucleon elastic and inelastic scattering on the deuteron is possible using realistic models of nuclear forces. Such models contain a number of free parameters whose values are typically fixed using the two-nucleon data. In case of few models, as the One-Pion-Exchange-Gaussian (OPE-Gaussian) force or the chiral force with the semilocal momentum-space regularization derived by Bochum group even beyond the fifth order of chiral expansion (N4LO), in addition to the central values of parameters also their correlation matrix has been determined. The knowledge of the correlation matrix of the potential parameters opens new possibilities in studies of few-nucleon systems. In this presentation I will give two examples of such studies: Firstly, we have applied the OPE-Gaussian force and the chiral N4LO potential with the semilocal momentum space egularization to study the propagation of uncertainties of two-nucleon interaction parameters to 3N scattering observables and have determined corresponding statistical uncertainty of these observables for the first time. Secondly, we have investigated correlations between various two- and three-nucleon observables as well as between observables and specific potential parameters. While the complex structure of 3N scattering equations makes analytical studies of such correlations extremely difficult, the statistical approach can be here successfully applied. Knowledge of correlations between observables increases our understanding of 3N Hamiltonian. That piece of information is also necessary for a correct and precise performing the fitting procedure for many-body interactions. Our study indicates which of the 3N observables are particularly useful in this context.
{ Doctoral Seminar on Nuclear and Particle Physics }
zgłasza: Janusz Brzychczyk janusz.brzychczyk@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7846
19 listopada 2019, wtorek, 15:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-02
--- mgr Magdalena Rusaczonek  ( Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki UJ ) :
"AFM w biologii i medycynie – najnowsze wyniki"
{ Seminarium Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii }
zgłasza: Dorota Swierz dorota.swierz@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7845
20 listopada 2019, środa, 17:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-08
--- dr Catalina Curceanu  ( Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, Italy ) :
"Quantum cats and neutron stars: from exotic atoms studies to impossible atoms hunting"
{  Konwersatorium dla studentów SMP  }
zgłasza: Roman Skibiński roman.skibinski@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7841
22 listopada 2019, piątek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fort Skała, Kraków, ul. Orla 171
--- dr hab. Jan Czerniawski  ( Instytut Filozofii UJ, Kraków ) :
"Construction of Kinematical Transformations in Special Relativity"
Streszczenie:In the didactics of Special Relativity, kinematical transformations are usually introduced by imposing on general linear transformations the condition that the principle of constancy of light velocity. However, this way does not enable catching an intuitive meaning of the transformations analogous to the one enabled for Galilean transformations by their construction, supported by the standard figure. Two versions of such construction for proper Lorentz transformations will be presented, first based on familiar experimental results and the standard signal synchronizing procedure, and second on some more general assumptions, the synchronizing procedure by “infinitely slow” clock transport, and the condition that the transformations form a group. Both are supported by the same standard figure as for Galilean transformations.
{  SEMINARIA PIĄTKOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ  }
zgłasza: Łukasz Stawarz seminaria@oa.uj.edu.pl
DISPLAY
 |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
Valid CSS PHP MySQL Apache