Seminaria ogłoszone w Instytucie Fizyki UJ
Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
niedziela, 22 września 2019  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
22 września 2019
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7753
24 września 2019, wtorek, 11:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-2-02
--- Professor Robert Melville Metzger  ( Laboratory for Molecular Electronics, Department of Chemistry and Biochemistry, University of Alabama, Tuscaloosa AL, USA ) :
"Present Status of Unimolecular Electronics"
{  Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej i Inżynierii Molekularnej [M.Marzec]  }
zgłasza: Monika Marzec monika.marzec@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7755
25 września 2019, środa, 11:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-43
--- mgr Maciej Troć  ( Uniwersytet Warszawski ) :
"Zastosowanie techniki word embeddings do przetwarzania informacji prawnej"
Streszczenie:Niniejsza praca dowodzi, że możliwe jest stworzenie stosunkowo dokładnej reprezentacji wektorowej dokumentów tekstowych zawierających informacje prawne w języku polskim. W tym celu tworzymy środowisko eksperymentalne, w ramach którego za pomocą reprezentacji wektorowych staramy się w zbiorze kilku tysięcy orzeczeń sądowych znaleźć fragmenty orzeczeń odpowiadających na dwa pytania prawne, które stanowią istotę dwóch zadań z egzaminu na doradcę podatkowego. Pokazujemy, jak radzą sobie z tym zadaniem popularne i powszechnie dostępne rodzaje word embeddings takie jak FastText, BytePair Embeddings czy Character Embeddings, a także wykazujemy, że można poprawić ich efektywność poprzez ich łączenie (ang. stacking)
{  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
zgłasza: Maciej Majka maciej.majka@uj.edu.pl
DISPLAY
 |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
Valid CSS PHP MySQL Apache