Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
czwartek, 15 kwietnia 2021  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Uwaga, wersja zmodyfikowana IFT, DISPLAY
PILNE!

To jest próbna wersja systemu, zawierająca
 • możliwość wyboru zdarzeń, które są prezentowane na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej
 • oraz
 • uproszczone wybieranie opcji DISPLAY.
Obsługa przez dwa "checkboxy" (◻) na końcu sekcji "Informacje na temat osoby zgłaszającej i ewentualne komentarze" formularza nowego ogłoszenia
Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
Uwaga!

Dla referatów, realizowanych obecnie, ze względu na epidemię, jedynie jako zdalne sieciowe sesje wprowadzono - jako "salę" ich odbywania - określenie miejsca o skróconej nazwie rozpoczynającej się od "[remote]..." (przy końcu rozwijanej listy wyboru miejsc). Dla kilku używanych u nas narzędzi do realizacji takich sesji te "miejsca" to odpowiednio:

 • "[remote] Zoom Meeting" - dla narzędzia firmy Zoom Video Communications, Inc.
 • "[remote] MS TEAMS" - dla narzędzia Microsoft Teams
 • "[remote] GoTo" - dla narzędzia GoToMeeting firmy LogMeIn,Inc.
 • "[remote] SpeakApp" - dla platformy SpeakApp
 • "[remote] Webex Meeting" - dla platformy Cisco Webex
 • "[remote] SKYPE Meeting" - dla narzędzia Skype

  Proszę o dołączanie specyficznego adresu (linku) oraz nazwy sesji (grupy) w pierwszym komentarzu do referatu (drugi, końcowy, może zawierać opcję DISPLAY)
 • 18 kwietnia 2021
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8320
  19 kwietnia 2021, poniedziałek, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Microsoft Teams meeting
  --- Dr. Michael Krueger  ( Israel Institute of Technology, Haifa, Israel ) :
  "Imaging Ultrafast Quantum Dynamics on the Nanoscale
  ⇒ link to meeting"
  Streszczenie:Coherence is at the heart of ultrafast electronic processes in atomic, molecular and solid systems. A brief perturbation by a light field causes a coherent response, transferring the coherence of the field to the dynamics of the electrons. The time scale associated with coherent quantum dynamics in those systems is in the attosecond domain (1 as = 10-18 s). However, decoherence destroys the coherent evolution on time scales ranging from femtoseconds to nanoseconds. Fast decoherence, the intrinsic time scales and picometer to nanometer length scales make the direct observation of coherent dynamics challenging. In my talk I will present two new approaches to provide simultaneous spatial and temporal imaging of coherent quantum dynamics, ultrafast scanning tunneling microscopy (STM) and electron holography. Here we will utilize electron wavepackets with attosecond to femtosecond temporal duration and Ångström to nanometer spatial confinement. I will present the current progress in our research and the physics questions that we will be able to address.
  To participate in the webinar, please, contact dr Szymon Pustelny (szymon.pustelny@uj.edu.pl) MS Teams Channel: Zakład Fotoniki IF UJ. Link to the channel: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3721f0b9286c47c78efdd4f33e6adf7a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d4c030cf-1dbb-4300-ad6d-f346f7a2dd08&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
  { Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik/Pustelny] }
  zgłasza: Wojciech Talik wojciech.talik@doctoral.uj.edu.pl  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8327
  19 kwietnia 2021, poniedziałek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Microsoft Teams meeting
  --- mgr Anna Francuz  ( Instytut Fizyki Teoretycznej UJ ) :
  "Determining topological order with tensor networks"
  Streszczenie:Topological order is a key ingredient of topological quantum computation. It gained recognition after it was realized that quantum computational models can be written in the language of condensed matter systems. In my talk I will introduce topological order and methods to characterize these exotic phases of matter, which lie beyond the Landau paradigm of phases and phase transitions. Then I will briefly describe the numerical methods to determine both Abelian and non-Abelian topological order starting from a lattice Hamiltonian.
  {  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
  zgłasza: Maciej Majka maciej.majka@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
  Dane logowania do kanału MS Teams udostępniane przez organizatorów po kontakcie (maciej.majka@uj.edu.pl).
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8323
  19 kwietnia 2021, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 50 minut)
  solely remote Microsoft Teams meeting
  --- dr hab. Nicolas Cherroret  ( CNRS, Laboratoire Kastler Brossel [LKB], Paris, France ) :
  "Weakly interacting disordered Bose gases out of equilibrium
  ⇒ link to meeting"
  Streszczenie:In this talk I will describe the out-of-equilibrium evolution of 2D, weakly interacting disordered Bose gases in momentum space. I will first recall the scenario expected in the non-interacting limit, where multiple scattering leads to beautiful disorder-induced interference phenomena such as coherent backscattering (a.k.a. weak localization) or coherent forward scattering (associated with Anderson localization). For nonzero interaction, I will then show that two well distinct out-of-equilibrium regimes emerge at short time depending on the relative strengths of interactions and disorder. While weak interactions essentially lead to dephasing of localization effects, when interactions become stronger than the disorder multiple scattering completely ceases and the gas reaches a pre-thermalized state, associated with algebraic correlations spreading within a light cone. I will conclude with a discussion of the long-time thermalized state of the Bose gas, where a normal to superfluid transition emerges.
  Teams: ZOA-test
  link: https://bit.ly/30CvdPV
  { Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] }
  zgłasza: Mateusz Łącki mateusz.lacki@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8321
  19 kwietnia 2021, poniedziałek, 13:00  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Zoom Meeting
  --- Prof. Steven Bass  ( Kitzbühel Centre for Physics, Austria ) :
  "The Cosmological Constant Puzzle - Symmetries of Quantum Fluctuations
  ⇒ link to meeting"
  https://us02web.zoom.us/j/88407380683?pwd=WUlWbEVvV1JacStQWnNpQUtHNWE4dz09
  Meeting ID: 884 0738 0683
  Password: 040435
  { Seminar on Particle Physics Phenomenology and Experiments }
  zgłasza: Damian Gil damian.gil@uj.edu.pl  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8325
  19 kwietnia 2021, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Zoom Meeting
  --- mgr Patryk J. Lipka-Bartosik  ( University of Bristol, UK ) :
  "All states are universal catalysts in quantum thermodynamics
  ⇒ link to meeting"
  Streszczenie:Quantum catalysis is a fascinating concept that demonstrates how certain transformations can only become possible when given access to a specific resource that has to be returned unaffected. It was first discovered in the context of entanglement theory, and since then, it has been applied in a number of resource-theoretic frameworks, including quantum thermodynamics. Although, in that case, the necessary (and sometimes also sufficient) conditions on the existence of a catalyst are known, almost nothing is known about the precise form of the catalyst state required by the transformation. In particular, it is not clear whether it has to have some special properties or be finely tuned to the desired transformation. In this work, we describe a surprising property of multicopy states: We show that in resource theories governed by majorization, all resourceful states are catalysts for all allowed transformations. In quantum thermodynamics, this means that the so-called “second laws of thermodynamics” do not require a fine-tuned catalyst; rather, any state, given sufficiently many copies, can serve as a useful catalyst. These analytic results are accompanied by several numerical investigations that indicate that neither a multicopy form nor a very-large-dimension catalyst is required to activate most allowed transformations catalytically.
  {  Chaos i informacja kwantowa  [Życzkowski, Słomczyński, Marcinek] }
  zgłasza: Jerzy F. Gierula seminaria@th.if.uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8322
  19 kwietnia 2021, poniedziałek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Microsoft Teams meeting
  --- dr Archak Purkayastha  ( Trinity College Dublin, Ireland ) :
  "Periodically refreshed baths to simulate open quantum many-body dynamics
  ⇒ link to meeting"
  Streszczenie:Obtaining dynamics of an interacting quantum many-body system connected to multiple baths initially at different, finite, temperatures and chemical potentials is a challenging problem. This is due to a combination of the prevalence of strong correlations in the system, the infinite nature of the baths and the long time to reach steady state. Here we show that, as long as there is a unique non-equilibrium steady state (NESS), repeated finite-time evolution in presence of finite-sized baths can be used to reconstruct the complete dynamics of a quantum many-body system connected to multiple thermal baths, without requiring any small parameter. Such reconstruction, when applied using existing numerical techniques, allows numerically exact simulation of the full non-Markovian dynamics of open quantum many-body systems up to NESS, even in parameter regimes which would otherwise be inaccessible.
  { Seminarium Zakładu Kwantowej Teorii Wielu Ciał }
  zgłasza: Marek Rams marek.rams@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8326
  20 kwietnia 2021, wtorek, 13:00  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Microsoft Teams meeting
  --- mgr Magdalena Ceglarska  ( Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Instytut Fizyki UJ ) :
  "Experimental investigations of single crystals of spin chains: in search of new relaxation processes
  ⇒ link do seminarium"
  { Seminarium Zesp. Zakł. Fizyki Zaawansowanych Materiałów i Biofizyki Molekularnej [M.Marzec] }
  zgłasza: Monika Marzec monika.marzec@uj.edu.pl  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8328
  21 kwietnia 2021, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Microsoft Teams meeting
  --- dr Michał Piróg  ( West Virginia University ) :
  "Black Hole Binary - Disk interactions"
  to join MS Teams meeting please contact patryk.mach@uj.edu.pl
  { Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
  zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
  Valid CSS PHP MySQL Apache