Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
wtorek, 24 maja 2022  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Uwaga, wersja zmodyfikowana IFT, DISPLAY
PILNE!

To jest próbna wersja systemu, zawierająca
 • możliwość wyboru zdarzeń, które są prezentowane na stronie Instytutu Fizyki Teoretycznej
 • oraz
 • uproszczone wybieranie opcji DISPLAY.
Obsługa przez dwa "checkboxy" (◻) na końcu sekcji "Informacje na temat osoby zgłaszającej i ewentualne komentarze" formularza nowego ogłoszenia
Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
Uwaga!

Dla referatów, realizowanych obecnie, ze względu na epidemię, jedynie jako zdalne sieciowe sesje wprowadzono - jako "salę" ich odbywania - określenie miejsca o skróconej nazwie rozpoczynającej się od "[remote]..." (przy końcu rozwijanej listy wyboru miejsc). Dla kilku używanych u nas narzędzi do realizacji takich sesji te "miejsca" to odpowiednio:

 • "[remote] Zoom Meeting" - dla narzędzia firmy Zoom Video Communications, Inc.
 • "[remote] MS TEAMS" - dla narzędzia Microsoft Teams
 • "[remote] GoTo" - dla narzędzia GoToMeeting firmy LogMeIn,Inc.
 • "[remote] SpeakApp" - dla platformy SpeakApp
 • "[remote] Webex Meeting" - dla platformy Cisco Webex
 • "[remote] SKYPE Meeting" - dla narzędzia Skype

  Proszę o dołączanie specyficznego adresu (linku) oraz nazwy sesji (grupy) w pierwszym komentarzu do referatu (drugi, końcowy, może zawierać opcję DISPLAY)
 • DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8729
  24 maja 2022, wtorek, 11:15  (czas trwania: 90 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala G-0-19
  --- mgr inż. Paulina Kozioł  ( Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ) :
  "Zastosowanie obrazowania w podczerwieni (IR) w klasyfikacji histopatologicznej oraz w wyznaczaniu orientacji molekuł"
  Streszczenie:W ciągu kilku minionych dekad, spektroskopia w podczerwieni (IR) ugruntowała swoją pozycję jako potężna technika dostarczająca informacji o składzie biochemicznym próbki. Szeroka gama dostępnych instrumentów (np. mikroskopy FT-IR, QCL, s-SNOM, PTIR oraz O-PTIR) umożliwiają dostosowanie wyspecjalizowanej techniki do konkretnego problemu badawczego. Jedna z wyłaniających się aplikacji łączy obrazowanie FT-IR z uczeniem maszynowym w celu stworzenia modeli histopatologicznych do rozpoznawania nowotworów w oparciu o próbki tkanek. Idąc krok dalej, zastosowanie szybkich mikroskopów QCL pozwala osiągnąć przepustowość pomiarów na poziomie wymagań klinicznych. Ponadto, klasyfikacja histopatologiczna oraz wydajność transportu leków do poszczególnych tkanek mogą być dodatkowo usprawnione poprzez informacje o orientacji molekuł oraz poziom ich uporządkowania w tkankach. Dlatego podczas mojej prezentacji przedstawię wyniki prac nad stworzeniem modelu Random Forest do klasyfikacji raka trzustki razem z szeroko zakrojonymi badaniami nad orientacją molekuł, uwzględniającymi zastosowanie nietomograficznej metody umożliwiającej wyznaczanie orientacji 3D.
  {  Seminarium Zakładu Promieniowania Synchrotronowego  }
  zgłasza: Leszek Józefowski leszek.jozefowski@uj.edu.pl  DISPLAY!
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8730
  24 maja 2022, wtorek, 12:15  (czas trwania: 90 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
  --- dr hab. Sebastian Sapeta  ( Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland ) :
  "Triple-collinear one-loop splitting functions in QCD"
  { Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] }
  zgłasza: Piotr Korcyl piotr.korcyl@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8732
  24 maja 2022, wtorek, 13:00  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-0-13
  --- dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK  ( Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Politechnika Krakowska ) :
  "Półprzewodnikowe nanokryształy – otrzymywanie, badanie podstawowych właściwości i potencjalne możliwości zastosowania"
  { Seminarium Zesp. Zakł. Fizyki Zaawansowanych Materiałów i Biofizyki Molekularnej [M.Marzec] }
  zgłasza: Monika Marzec monika.marzec@uj.edu.pl  DISPLAY!
  DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8727
  24 maja 2022, wtorek, 15:15  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Microsoft Teams session
  --- mgr Agata Kubisiak  ( Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki UJ ) :
  "Wpływ białka szczytowego wirusa SARS-CoV-2 na śródbłonek naczyniowy - podsumowanie realizacji projektu Minigrant Talent Management w ramach POB Anthropocene."
  { Seminarium Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii }
  zgłasza: Dorota Swierz dorota.swierz@uj.edu.pl  DISPLAY!
  Join MS Teams - Seminarium ZFNiN - "DOŁĄCZ DO SPOTKANIA"
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8734
  25 maja 2022, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
  --- dr Alexander Kashuba  ( undefined ) :
  "Virial equipartitions and its consequences for astrophysics"
  { Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
  zgłasza: Beata Broś sekret@th.if.uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8731
  25 maja 2022, środa, 12:00  (czas trwania: 90 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
  --- Dr Tom Zlosnik  ( Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Prague, Czechia ) :
  "Gravity and Cartan geometry"
  Streszczenie:The mathematician Élie Cartan developed an approach to differential geometry whose mathematical ingredients have much in common with those of gauge theory i.e. connections/gauge fields and symmetry breaking Higgs fields. I will present a basic introduction to Cartan geometry and show how General Relativity and a number of novel extensions to General Relativity can be described using this language.
  { Seminarium niecykliczne }
  zgłasza: Ewa Witkowska ewa.witkowska@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8728
  25 maja 2022, środa, 12:30  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-08
  --- Władysław Cynkiewicz  ( student, astrofizyka i kosmologia UJ ) :
  "O anizotropowych modelach kosmologicznych Kantowskiego-Sachsa"
  {  Seminarium astrofizyczne PAU i UJ  [Kutschera] }
  zgłasza: Andrzej Odrzywołek andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8733
  26 maja 2022, czwartek, 15:30  (czas trwania: 90 minut)
  solely remote Microsoft Teams session
  --- dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW  ( Wroclaw University of Economics ) :
  "(AIRA) Artificial intelligence for support business processes (https://aira.geist.re)
  ⇒ link to meeting"
  Streszczenie:Artificial intelligence plays currently a very important role in supporting business processes. It allows for the improvement of these processes and, in turn, may lead to an increase in the effectiveness of decisions making. The presented research is related to following areas: the default of leasing contracts prediction using machine learning, analysing of customers' opinions about products and services using cognitive technology, food demand prediction using the Nonlinear Autoregressive Exogenous Neural Network. The research has been conducted at the Center for Intelligent Management Systems at the Wrocław University of Economics and Business. The results of the research are implemented in the management information systems functioning in business organizations.
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJF1L0935A7eV6s8R9brG5MMYONrqy4XmxPSYLeRMCGM1%40thread.tacv2/1653297579842?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22c96e4eee-96f3-4b0f-88ef-fe65310f5f55%22%7d
  { (AIRA) Artificial Intelligence in Research and Applications }
  zgłasza: Szymon Bobek szymon.bobek@uj.edu.pl  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8738
  27 maja 2022, piątek, 10:30  (czas trwania: 50 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
  --- mgr Mateusz Wachla  ( Institute of Theoretical Physics, Jagiellonian University in Kraków, Poland ) :
  "The baby Skyrme model"
  Streszczenie:I will present an overview of the topic of my PhD thesis that revolves around the baby Skyrme model. I'll present the work concentrating on the solitons in (1+1) dimensions, the most investigated properties of the model and the so-called near-BPS baby Skyrme model that leads to the concept of clustering.
  Hybrid mode, please contact the organizers for zoom link.
  { Seminarium Zakładu Teorii Pola }
  zgłasza: Leszek Hadasz leszek.hadasz@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8720
  27 maja 2022, piątek, 13:15  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Zoom Meeting
  --- Prof. Takehiko R. Saito  ( RIKEN, Japan; GSI, Germany; Lanzhou University, China ) :
  "Hypernuclear physics at GSI/FAIR, and related projects with machine learning
  ⇒ Join Zoom Meeting"
  Streszczenie:Studies of hypernuclei, subatomic bound systems with at least one hyperon, have been contributing for understanding the fundamental baryonic interactions as well as the nature of dense nuclear matters. In recent years, hypernuclear studies can also be performed by using energetic heavy ion beams, and some of these experiments have revealed unexpected results on three-body hypernuclear states, i.e., shorter lifetime and larger binding energy of the lightest hypernucleus, the hypertriton, than what was formerly determined and the unprecedented bound state with a Lambda hyperon with two neutrons. These results have initiated several ongoing experimental programs all over the world to study these three-body hypernuclear states precisely. We are studying those light hypernuclear states by employing different approaches from the other experiments. We have already employed heavy ion beams on fixed nuclear targets with the WASA detector and the Fragment separator FRS at GSI in Germany for measuring their lifetime precisely. We also analyze the entire volume of the nuclear emulsion irradiated by kaon beams in the J-PARC E07 experiment in order to measure their binding energies at the world best precision. We are using Machine Learning techniques for the both projects. In the seminar, these projects will be discussed on some details, and our perspective with heavy ion beams at FAIR in Germany and with nuclear emulsions will also be discussed. Reference: Takehiko R. Saito et al., Nature Reviews Physics volume 3, pages 803-813 (2021).
  { Facility for Antiproton and Ion Research }
  zgłasza: Damian Gil damian.gil@uj.edu.pl  DISPLAY!
  29 maja 2022
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8736
  30 maja 2022, poniedziałek, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-06
  --- mgr Armin Ebrahimi  ( Photonics Department, Institute of Physics, JU ) :
  "TBA"
  The seminar will be held in the in-person form in room A-1-06
  { Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik/Pustelny] }
  zgłasza: Wojciech Talik wojciech.talik@doctoral.uj.edu.pl  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8737
  30 maja 2022, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 50 minut)
  Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-46
  --- dr Wojciech Bruzda  ( Jagiellonian University, Krakow ) :
  "Multipartite Entanglement from Combinatorial Point of View
  ⇒ link to meeting"
  Streszczenie:This talk concerns the problem of multipartite entanglement and its relation to combinatorial designs. We explain how the classical concepts in combinatorics can be extended into the quantum realm. The classical problem of 36 officers of Euler yields no solution as there are no two orthogonal Latin squares of order six. We show that the equivalent problem can be solved in the quantum domain by constructing a pair of six-dimensional quantum orthogonal Latin squares. As a consequence, we find an example of the Absolutely Maximally Entangled state AME(4, 6) of four subsystems with six levels each. The analytic form of a special unitary matrix of size 36 representing this state is the unexpected solution of the problem in Quantum Information Theory. This is the joint work with Suhail Ahmad Rather, Adam Burchardt, Grzegorz Rajchel-Mieldzioć, Arul Lakshminarayan and Karol Życzkowski. It is based on Phys. Rev. Lett. 128, 080507 (2022) and its follow up arXiv:2204.06800
  Teams: ZOA-test
  link: https://bit.ly/30CvdPV
  { Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] }
  zgłasza: Mateusz Łącki mateusz.lacki@uj.edu.pl  IFT seminar!  DISPLAY!
   Serdecznie zapraszamy na seminarium
  id=8739
  31 maja 2022, wtorek, 15:15  (czas trwania: 60 minut)
  solely remote Microsoft Teams session
  --- mgr Mateusz Wróbel  ( Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, IF UJ ) :
  "Warstwy SAM na bazie ditiokarbaminianów"
  { Seminarium Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii }
  zgłasza: Dorota Swierz dorota.swierz@uj.edu.pl
  Seminarium w trybie hybrydowym. Zapraszamy do sali B-1-02 IF UJ, lub on-line na platformę MS TEAMS (Spotykamy się poprzez zespół Seminarium ZFNiN i przyciśniecie klawisza "DOŁĄCZ DO SPOTKANIA").
  5 czerwca 2022
   |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
  Valid CSS PHP MySQL Apache